Fiskeri i Bramsnæsvig

Bramsnæs Vig er en spændende og meget smuk fiskelokation, der har interessante og varierede bundforhold. Inderst i vigen er der temmelig lavt vand, ca. 1 meter med blød sandbund og ålegræs.
Ud for hvor skråningen ned mod vigen skifter fra mark til bebyggelse ligger en revle, som det betaler sig at affiske. 

Perioden januar-april er et godt tidspunkt for fiskeri i vigen, hvor havørrederne trækker ind for at jage børsteorm. 

Vær opmærksom på at der i området ud for Ejby Ådal er fiskeri forbudt.