Gruppe 8, borgere som skal fastholde eller genskabe tilknytning til arbejdsmarkedet

Deltagere
Marianne Høyer. Udviklingskonsulent, DGI Midt- og Vestsjælland
Signe Kramer. Udviklingskonsulent, Job & Social, Lejre Kommune
Anni Vedel. Kirke Hyllinge Idrætsforening
Asta Rasmussen. Frivillig flygtninge-ven
Astrid Høgh Andersen. Fysioterapeut Bøgebakken
Connie Birthe Jensen. Udvalgsmedlem, Udvalget for Social, Sundhed og Ældre, Lejre Kommune
Hanne Stensen Christensen. Direktør, Lejre Kommune
Henriette le Metayer. Privatperson
Jens Nielsen. Lejre Idrætsunion
Lars-Erik Edvardsen. Osted Gymnastikforening + arb. med coaching + rekruttering
Merete Nielsen. Privatperson
Peter Holmen. Direktør, DGI Midt- og Vestsjælland