Workshop 14. November 2018

Der var samlet over 100 borgere, frivillige, foreninger, skovejere, sundhedsprofessionelle, politikere og ansatte i Lejre Kommune til en aften, hvor engagement, fællesskab og virkelyst fyldte multisalen i Bramsnæsvig Hallen.

Fokus for workshoppen var at diskutere, hvad skal der til for at få Lejres borgere til at bevæge sig mere? Hvordan får vi mere ud af de muligheder, vi har i dag? Hvad kan vi hver især gøre og hvad kan vi gøre sammen med andre?

Det skete blandt andet på baggrund af seks målgrupper:

• Børn og unge uden for fællesskabet
• Børnefamilieforældre
• Seniorer
• Børn og voksne med handicap
• Borgere som skal fastholde eller genskabe tilknytning til arbejdsmarkedet
• Borgere med senhjerneskade eller psykisk sygdom

Opsamling, gruppe 1 – børn og unge uden for fællesskabet
Opsamling, gruppe 2 – børn og unge uden for fællesskabet
Opsamling, gruppe 3 – børnefamilieforældre
Opsamling, gruppe 4 – børnefamilieforældre
Opsamling, gruppe 5 – seniorer
Opsamling, gruppe 6 – seniorer
Opsamling, gruppe 7 – børn og voksne med handicap
Opsamling, gruppe 8 – borgere som skal fastholde eller genskabe tilknytning til arbejdsmarkedet
Opsamling, gruppe 9 – borgere med senhjerneskade og psykisk sygdom

Opsamling, input og gode idéer på postkort