Bevæg dig for Livet i Lejre

Lejre Kommune har indgået en 5 årig aftale med DIF og DGI om at få flere til at være aktive. Der er særligt fokus på nogle udvalgte målgrupper, men i bund og grund er Bevæg dig for Livet for alle og til alle. Du er altid velkommen til at kontakte projektleder Rikke Hjulmand for en snak om, hvordan vi kan samarbejde bedre om at få flere med. Rihj@lejre.dk ' Her kan du få et overblik over de udvalgte målgrupper i aftalen.

Luk alle
Åben alle

Tættere samarbejde mellem de kommunale institutioner og foreningsliv eller andre frivillige/selvorganiserede fællesskaber

Bruge inspiration fra projektet +DIG og DGI + DIFs mange erfaringer med børn og unge

Udvikling af lokale idrætsforeninger med fokus på tilbud, der henvender sig bredt til børn og unge og deres kammerater

Fokus på sociale aktiviteter fremfor konkurrence

En anerkendende og imødekommende tilgang, hvor der er fokus på det enkelte barn

Aktiviteter, hvor forældre kan være aktive sammen med deres børn

Tilbud til forældre om at være aktive mens de venter på, at deres børn er færdige med deres aktivitet

Fleksible tilbud, der er målrettet børnefamilieforældre

Motion på arbejdspladsen og ”skjult motion” som fx aktiv transport

Sikre, at der i alle lokalområder er attraktive og lettilgængelige aktivitetstilbud til seniorer med fleksible organiseringsformer

Bruge de fællesskaber, hvor seniorerne mødes til at skabe mere bevægelse gennem lettilgængelige aktiviteter med fokus på kombination af bevægelse og sociale samvær

Bruge de mange aktive seniorer som ambassadører for at få endnu flere seniorer med og at opspore de sårbare og enlige seniorer

Skabe inkluderende fællesskaber og arbejde med den rummelige forening, hvor borgere med handicap kan være en del af aktiviteterne (som deltager, hjælpetrænere, praktiske hjælpere)

Lokalt samarbejde mellem institutioner for borgere med handicap og foreningslivet om såvel aktivitet som inddragelse af de øvrige funktioner i foreningslivet

Benytte motion til forebyggelse af langtidssygemelding for sygemeldte borgere

Skabe øget trivsel og sundhed hos borgere med psykosociale problemstillinger med fysisk aktivitet som en del af behandlingsplanen

Brobygning mellem de kommunale sundhedstilbud og de frivillige organiserede og selvorganiserede, så borgere i rehabiliteringsforløb naturligt fortsætter indsatsen i lokale foreninger.

Bevægelse og fysisk aktivitet som en del af et jobforløb

Specifikke tilbud om idræt og bevægelse til borgere for at fastholde eller genskabe tilknytning til arbejdsmarkedet i dagtimerne

Demensvenlige foreninger

Bevægelse gennem oplevelser

Målrettede tilbud, der kan være med til at forebygge stress, angst og depression