Hvordan starter du en forening

Guide til oprettelse af en frivillig folkeoplysende forening

Alle kan søge om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening.
Ansøgningen skal sendes til Folkeoplysningsudvalget: infr@lejre.dk

Ansøgningsblanketten finder du her

Krav i forbindelse med godkendelse som frivillig folkeoplysende forening:


• Foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed i henhold til Folkeoplysningsloven
• Foreningen skal bygge på et aktivt medlemskab og bestå af mindst 5 betalende medlemmer
• Foreningen skal være åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, og være hjemmehørende i Lejre kommune
• Foreningen skal være demokratisk opbygget

• Foreningen skal have vedtægter, hvoraf følgende fremgår:
- Foreningens formål med foreningsdannelse
- Hvordan bestyrelsen vælges
- Procedure for vedtægtsændringer
- Hvem der har tegningsretten
- Hvad der sker med eventuelt foreningsoverskud ved ophør af foreningen
- Beskrivelse af formue og regnskabsforhold, herunder valg af revisor

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk