Det Danske Spejderkorps - Lejre Gruppen i Hvalsø

Skjoldungerne – Lejre gruppe’ er en spejdergruppe, hjemhørende i Lejre kommune og bosiddende i Hvalsø. Vores aktiviteter underbygger de holdninger og værdier der ligger i DDS (Det Danske Spejderkorps), herunder kammeratskab, at behandle hinanden med respekt og ligeværd, naturoplevelser og udeaktiviteter.

Det er muligt at gå hos Skjoldungerne fra man er 3 år til man går i 9. klasse. Aldersgrupperne er fordelt på familiespejd, mikro, mini, junior og trop.

Se mere på Skjoldungerne Lejre Gruppes hjemmeside

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk