Hvordan starter du en aftenskole

Guide til oprettelse af en aftenskole

Alle kan søge om godkendelse som aftenskole.
Ansøgningen skal sendes til Folkeoplysningsudvalget: infr@lejre.dk

Ansøgningsblanketten kan du finde her

Krav i forbindelse med godkendelse som folkeoplysende virksomhed (aftenskole):

• Foreningen skal tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven
• Foreningen skal være almennyttig og kontinuerlig
• Der skal nedsættes en bestyrelse på mindst 5 personer

• Foreningen skal have vedtægter, hvoraf følgende fremgår:
- Foreningens formål
- Hvordan bestyrelsen vælges
- Procedure for vedtægtsændringer
- At foreningen er hjemmehørende i Lejre Kommune
- Hvem der har tegningsretten
- Hvad der sker med eventuelt foreningsoverskud ved ophør af foreningen
- Regnskab og formueforhold, herunder valg af revisor

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk