Folkeoplysningsudvalget

Om folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver der er tillagt udvalget i henhold til folkeoplysningsloven, indenfor de økonomiske rammer Kommunalbestyrelsen fastlægger.
Folkeoplysningsudvalgets arbejde fastlægges i den kommunale folkeoplysningspolitik.

Ud over de lovmæssige opgaver, og eventuelt delegerede opgaver, skal udvalget arbejde udviklingsorienteret, så kommunen og foreningerne i fællesskab udvikler tilbuddene på folkeoplysningsområdet, så det matcher borgernes ønsker og behov.
Udvalget kan være tillagt yderligere kompetencer ved delegation.

Vision

Lejre Kommune har en vision om et rigere liv. Et rigere liv opnås gennem de traditioner og ildsjæle der gennem bevægelse, sundhed, kultur, oplysning, fællesskab, kreativitet og meget mere skaber flere, nye tilbud og lokale fællesskaber. For at imødekomme denne vision, ønsker Lejre Kommune, at der er synlighed, tilgængelighed og sammenhæng i det frivillige arbejde, samt at rammerne er gode, for så vidt angår faciliteter, økonomiske betingelser samt arbejdsforhold.

Mål

 • Lejre kommune er kendt som en foreningsvenlig kommune, hvor det er let at oprette og drive forening og aftenskole, og hvor disse og kommune i dialog skaber rammerne for et dynamisk foreningsliv.
 • Der skal være tidssvarende tilbud til tidens borgere.
 • Der skal være flere medlemmer i foreningerne og flere deltagere i aftenskolerne - og særligt flere, der ikke tidligere har været aktive.
 • Eksisterende fritidsfaciliteter skal løbende opgraderes og åbningstiderne skal tilgodese borgernes behov.
 • Foreninger og aftenskoler skal være en væsentlig og synlig del af det samlede kulturliv i kommunen.

Delmål

 • Der skal være fokus på at udvikle fritidsfaciliteter, der skaber rammer for kreativ og kropslig aktivitet, og rum for samvær og velvære.
 • Det skal være nemt for alle kommunens borgere at booke sig ind på lokaler og aktiviteter, så de kan benytte kommunens faciliteter optimalt.
 • Når borgere med handicap eller andre særlige behov skal dyrke idræt eller andre aktiviteter, skal barrierer udlignes eller minimeres.
 • Foreninger og aftenskoler - evt. i samarbejde med museer, institutioner o. lign. - medvirker til at skabe opmærksomhed omkring forskellige kulturer og kulturmiljøer i kommunen.
 • Aftenskoler og foreninger medvirker til udbredelse af viden om sund kost og ernæring.
 • I et samarbejde mellem aftenskoler, foreninger og andre aktører, f.eks. institutioner, udbygges målrettede kursusforløb, foredrag m.v.
 • Foreninger og aftenskoler har til stadighed et udbud af aktiviteter til grupper, der kræver særlige hensyn (f.eks. handicapundervisning).

Hvordan når vi målene

Folkeoplysningsudvalget udarbejder 2-årige handleplaner med konkrete aktiviteter, der skal understøtte målopfyldelse på tværs af mål og delmål – eksempelvis aktiviteter, der understøtter projekt +DIG, Ensomme unge eller integration af flygtninge.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk