Indstilling af kandidater til priser

Hvert år i januar måned afholder Folkeoplysningsudvalget et prisoverrækkelsesarrangement, hvor der uddeles træner/instruktørpris, lederpris og så hædres idrætsudøvere der har opnået et særligt resultat. Du kan læse mere om priserne nedenfor.

"Du gør en forskel" - Træner/ instruktørpris:

 

Du kan indstille en person, der gør en forskel som træner/instruktør.  Folkeoplysningsudvalget uddeler prisen, og opfordrer alle foreninger til at indstille kandidater.

 

Folkeoplysningsudvalgets Lederpris:

 

Lederprisen går til en leder, instruktør, træner eller anden person, som har ydet en særlig indsats inden for det folkeoplysende foreningsarbejde i kommunen. Lejre Kommune opfordrer foreninger og aftenskoler til at indstille kandidater til Lederprisen.

Idrætsudøvere i Lejre Kommune skal hædres

Du/I kan indstille en person eller et hold, der har opnået et særligt godt resultat inden for idrætten.  Foreninger og andre opfordres til at indsende oplysninger herom, så Lejre Kommune har mulighed for at hædre idrætsudøveren eller holdet.