Veje / stier

 • Manglende lyssignal, oversvømmelser, pludseligt opståede huller, snerydning mv.

  Sommerperiode (15. april - 15. oktober): 
  Inden for normal arbejdstid kontakt telefon 4646 2595.
  Udenfor normal arbejdstid kan der indtales besked på telefonsvareren 2125 2476, og der vil blive set på problemer ved normal arbejdstids begyndelse.  

  Vinterperiode (15. oktober - 15. april): 
  Udenfor normal arbejdstid ringes på vagttelefon 2125 2476 (døgnvagt).

  Ved farlige situationer på veje og stier RING 1-1-2.

 • Ved defekt vejbelysning kontakt DONG på telefon 7025 5002.

  Borgere kan selv fejlmeddele gadebelysning her

 • Påkørsel af dyr:  For assistance ved påkørsel af dyr og ved dyr i nød kontakt da Dyrenes vagtcentral på telefon 1812.

  Fjernelse af døde dyr fra kommunens veje, herunder bortskaffelse og destruktion af døde dyr. Kontakt Falck på telefon 7010 2030.

 • Væltede træer på vejbanen:  Anmeld huller i veje, væltede træer og defekt belysning på borger.dk.