Vand / kloak

  • Vandforsyning fra Fors A/S - vagttelefon 7020 2066
      - Lokal vandforsyning: Kontakt eget vandværk
  • Fors A/S kloaknet - vagttelefon 7020 2066
      - Egne kloakrør: Kontakt aut. kloakreparatør
  • Oliespild, kemikalier mv.  RING 1-1-2