Lejre Kommunes akutnumre

Ældreplejens vagthavende (ved akut behov for sygepleje)

  • Hvalsø Ældrecenter, Hvalsø -  telefon 4089 4029
  • Bøgebakken, Allerslev - telefon 4070 8551
  • Ammershøjparken, Kirke Hyllinge - telefon 6010 0488
  • Ved livstruende sygdomstilfælde RING 1-1-2.

Akutte skader på kommunale ejendomme i Lejre Kommune

  • Ved akutte opstået skade på kommunale ejendomme kan du, døgnet rundt kontakte Lejre Kommune, Center for Ejendomme og Trafik på telefon 2916 0332.

Hvis skaden ikke er akut, bedes I sende en mail til Ejendomsservice@lejre.dk

Læs mere her om hvornår en skade er akut