Alarm 1-1-2

Nødopkald ved akut behov for ambulance - brandvæsen - politi
samt ved miljøforurening (oliespild, kemikalier o.lign.)  - RING 1-1-2