Akuthjælp

Har du brug for akuthjælp? - Find vigtige telefonnumre her.

Akut reperation af hjælpemidler- udenfor åbningstid

Hvad er en Akut reparation?

Akut reparation defineres som akut opstået funktionsstop, hvor borgers helbredssituation er truet.

Ved akut reparation hvor borgerens helbreds situation er truet kan du kontakte: Ældreplejens vagthavende (ved akut opståede problemer hos ældre borgere)

Reparation udenfor åbningstid
Der foretages kun reparation på nedenstående typer af hjælpemidler:

 • Personløftere
 • Plejesenge
 • Joystick styrede el-kørestole
 • El-vendelagner
 • El-bade/bækkenstole
 • Vekseltryksmadrasser

Kontaktinformationer    

 • Hvalsø Ældrecenter, Hvalsø - Tlf. 4089 4029
 • Bøgebakken, Allerslev - Tlf. 4070 8551
 • Ammershøjparken, Kirke Hyllinge - Tlf. 6010 0488

Akut reparation af hjælpemidler bevilliget af Lejre kommune, udenfor åbningstid.
Reparation af hjælpemidler udenfor åbningstid, dvs. efter kl. 15 på hverdage, i weekender og på Helligdage

Veje / stier

 • Manglende lyssignal, oversvømmelser, pludseligt opståede huller, snerydning mv.

  Sommerperiode (15. april - 15. oktober): 
  Inden for normal arbejdstid kontakt telefon 4646 2595.
  Udenfor normal arbejdstid kan der indtales besked på telefonsvareren 2125 2476, og der vil blive set på problemer ved normal arbejdstids begyndelse.  

  Vinterperiode (15. oktober - 15. april): 
  Udenfor normal arbejdstid ringes på vagttelefon 2125 2476 (døgnvagt).

  Ved farlige situationer på veje og stier RING 1-1-2.

 • Ved defekt vejbelysning kontakt DONG på telefon 7025 5002.

  Borgere kan selv fejlmeddele gadebelysning her

 • Påkørsel af dyr:  For assistance ved påkørsel af dyr og ved dyr i nød kontakt da Dyrenes vagtcentral på telefon 1812.

  Fjernelse af døde dyr fra kommunens veje, herunder bortskaffelse og destruktion af døde dyr. Kontakt Falck på telefon 7010 2030.

 • Væltede træer på vejbanen:  Anmeld huller i veje, væltede træer og defekt belysning på borger.dk.

Fjernvarme / El / Naturgas

 • El-forsyning og naturgas
  DONG Energy - telefon 7210 2030

 • Naturgas
  HMN - telefon 6225 9114
   
 • Fjernvarme
  Hvalsø Kraftvarmeværk - telefon 4640 8442 / 2021 8437 (ikke døgnvagt)

Vand / kloak

 • Vandforsyning fra Fors A/S - vagttelefon 7020 2066
    - Lokal vandforsyning: Kontakt eget vandværk
 • Fors A/S kloaknet - vagttelefon 7020 2066
    - Egne kloakrør: Kontakt aut. kloakreparatør
 • Oliespild, kemikalier mv.  RING 1-1-2

Skadestue / Lægevagt / Tandlæge / Døgnapotek

 • Skadestuen i Roskilde - Region Sjælland
  Roskilde Sygehus Køgevej 7-13, Stuen, Indgang 14, 4000 Roskilde
  Regionens akuttelefon: telefon 7015 0708 - åben hele døgnet
  Husk at det  ikke er længere muligt, at gå ind på skadestuen uden først at have ringet til akuttelefonen og lavet en aftale. Du skal altså altid ringe på akuttelefonen, før du møder op.
   
 • Psykiatrisk Akutmodtagelse - døgnåbent
  Psykiatrien Roskilde, Poppelhus, stuen, Smedegade 16, 4000 Roskilde - telefon 5853 7500

 • Lægevagten i Roskilde - Region Sjælland
  Roskilde Sygehus, Køgevej 7-13, stuen, indgang 15 og 16, 4000 Roskilde - telefon 7015 0700
  Telefontid: kl. 16 til kl. 8 næste morgen, hver dag hele året rundt. I weekender og på helligdage er der døgnåbent. Hav altid dit sygesikringskort parat, når du ringer.
 • Roskilde Dom Apotek - døgnåbent
  Algade 52, 4000 Roskilde - telefon 4632 3277
 • Tandlægevagten i Slagelse
  Region Sjællands Tandpleje, Æblehaven 2, 4200 Slagelse - telefon 2960 0111
  Åbningstid: kl. 11-13 på lørdage, søndage og helligdage samt jule- og nytårsaftensdag. 
  Telefontid: kl. 9.30 til 11.30 (på hverdagene i jule- og påskeferien og fredag efter Kr. Himmelfartsdag er telefontiden kl. 14.30-16.30)

Alarm 1-1-2

Nødopkald ved akut behov for ambulance - brandvæsen - politi
samt ved miljøforurening (oliespild, kemikalier o.lign.)  - RING 1-1-2

Politi og Brandvæsen

Roskilde Politi - døgnåbent
Tlf. 46 35 14 48 eller 114

Den sociale døgnvagt

Den Sociale Døgnvagt fungerer efter normal arbejdstids og indtil næste morgen. Den Sociale Døgnvagts arbejde er at sørge for at familier med børn kan få hjælp i døgndrift, når der opstår akut behov. For at få kontakt med Den Sociale Døgnvagt skal der ringes op til Midt- og Vestsjællands Politi, telefon 4635 1448, som har kontakt til vagten.

Lejre Kommunes akutnumre

Ældreplejens vagthavende (ved akut behov for sygepleje)

 • Hvalsø Ældrecenter, Hvalsø -  telefon 4089 4029
 • Bøgebakken, Allerslev - telefon 4070 8551
 • Ammershøjparken, Kirke Hyllinge - telefon 6010 0488
 • Ved livstruende sygdomstilfælde RING 1-1-2.

Akutte skader på kommunale ejendomme i Lejre Kommune

 • Ved akutte opstået skade på kommunale ejendomme kan du, døgnet rundt kontakte Lejre Kommune, Center for Ejendomme og Trafik på telefon 2916 0332.

Hvis skaden ikke er akut, bedes I sende en mail til Ejendomsservice@lejre.dk

Læs mere her om hvornår en skade er akut