Akuthjælp

Har du brug for akuthjælp? - Find vigtige telefonnumre her.

Alarm 1-1-2

Nødopkald ved akut behov for ambulance - brandvæsen - politi
samt ved miljøforurening (oliespild, kemikalier o.lign.)  - RING 1-1-2

Akut reparation af hjælpemidler- uden for åbningstid

Hvad er en Akut reparation?

Akut reparation defineres som akut opstået funktionsstop, hvor borgers helbredssituation er truet.

Ved akut reparation hvor borgerens helbreds situation er truet kan du kontakte: Ældreplejens vagthavende (ved akut opståede problemer hos ældre borgere)

Reparation udenfor åbningstid
Der foretages kun reparation på nedenstående typer af hjælpemidler:

 • Personløftere
 • Plejesenge
 • Joystick styrede el-kørestole
 • El-vendelagner
 • El-bade/bækkenstole
 • Vekseltryksmadrasser

Kontaktinformationer    

 • Hvalsø Ældrecenter, Hvalsø - Tlf. 4089 4029
 • Bøgebakken, Allerslev - Tlf. 4070 8551
 • Ammershøjparken, Kirke Hyllinge - Tlf. 6010 0488

Akut reparation af hjælpemidler bevilliget af Lejre kommune, udenfor åbningstid.
Reparation af hjælpemidler udenfor åbningstid, dvs. efter kl. 15 på hverdage, i weekender og på Helligdage

Den sociale døgnvagt

Den Sociale Døgnvagt fungerer efter normal arbejdstids og indtil næste morgen. Den Sociale Døgnvagts arbejde er at sørge for at familier med børn kan få hjælp i døgndrift, når der opstår akut behov. For at få kontakt med Den Sociale Døgnvagt skal der ringes op til Midt- og Vestsjællands Politi, telefon 4635 1448, som har kontakt til vagten.

Fjernvarme / El / Naturgas

 • El-forsyning og naturgas
  DONG Energy - telefon 7210 2030

 • Naturgas
  HMN - telefon 6225 9114
   
 • Fjernvarme
  Hvalsø Kraftvarmeværk - telefon 4640 8442 / 2021 8437 (ikke døgnvagt)

Isolationsboliger (covid-19)

Skal du isolere dig, fordi du selv er smittet med Covid-19, eller fordi du er identificeret som "nær kontakt"? 

Det bedste er, hvis du kan isolere dig hjemme. Men hvis dine boligforhold gør det umuligt, stiller Lejre Kommune en isolationsbolig til rådighed.

Ring 21 84 72 69, hvis det er aktuelt for dig.

Lejre Kommunes akutnumre

Ældreplejens vagthavende (ved akut behov for sygepleje)

 • Hvalsø Ældrecenter, Hvalsø -  telefon 4089 4029
 • Bøgebakken, Allerslev - telefon 4070 8551
 • Ammershøjparken, Kirke Hyllinge - telefon 6010 0488
 • Ved livstruende sygdomstilfælde RING 1-1-2.

Akutte skader på kommunale ejendomme i Lejre Kommune

 • Ved akutte opstået skade på kommunale ejendomme kan du, døgnet rundt kontakte Lejre Kommune, Center for Service & Ejendomme på telefon 2124 7173. Uden for normal arbejdstid besvares telefonopkald af Vestsjællands Brandvæsen. 

Hvis skaden ikke er akut, bedes I sende en mail til tekniskservice@lejre.dk

Læs mere her om hvornår en skade er akut

Skadestue / Lægevagt / Tandlæge / Døgnapotek

 • Skadestuen i Roskilde - Region Sjælland
  Roskilde Sygehus Køgevej 7-13, Stuen, Indgang 14, 4000 Roskilde
  Regionens akuttelefon: telefon 7015 0708 - åben hele døgnet
  Husk at det  ikke er længere muligt, at gå ind på skadestuen uden først at have ringet til akuttelefonen og lavet en aftale. Du skal altså altid ringe på akuttelefonen, før du møder op.
   
 • Psykiatrisk Akutmodtagelse - døgnåbent
  Psykiatrien Roskilde, Poppelhus, stuen, Smedegade 16, 4000 Roskilde - telefon 5853 7500

 • Lægevagten i Roskilde - Region Sjælland
  Roskilde Sygehus, Køgevej 7-13, stuen, indgang 15 og 16, 4000 Roskilde - telefon 7015 0700
  Telefontid: kl. 16 til kl. 8 næste morgen, hver dag hele året rundt. I weekender og på helligdage er der døgnåbent. Hav altid dit sygesikringskort parat, når du ringer.
 • Roskilde Dom Apotek - døgnåbent
  Algade 52, 4000 Roskilde - telefon 4632 3277
 • Tandlægevagten i Slagelse
  Region Sjællands Tandpleje, Æblehaven 2, 4200 Slagelse - telefon 2960 0111
  Åbningstid: kl. 11-13 på lørdage, søndage og helligdage samt jule- og nytårsaftensdag. 
  Telefontid: kl. 9.30 til 11.30 (på hverdagene i jule- og påskeferien og fredag efter Kr. Himmelfartsdag er telefontiden kl. 14.30-16.30)

Politi og Brandvæsen

Roskilde Politi - døgnåbent
Tlf. 46 35 14 48 eller 114

Vand / kloak

 • Vandforsyning fra Fors A/S - vagttelefon 7020 2066
    - Lokal vandforsyning: Kontakt eget vandværk
 • Fors A/S kloaknet - vagttelefon 7020 2066
    - Egne kloakrør: Kontakt aut. kloakreparatør
 • Oliespild, kemikalier mv.  RING 1-1-2

Veje, stier og grønne områder

 • Ved akut brug for hjælp på kommunale veje i forbindelse med væltede træer, nedfaldne genstande, huller, defekte kloakdæksler, oversvømmelser, o.lign.
  Uden for normal arbejdstid kontaktes Falck på tlf.: 70 10 20 30
  Inden for normal arbejdstid kontaktes Vej & Park på tlf. 46 46 46 46

 • Ved ulykkestilfælde med personskade eller lignende på veje og stier RING 1-1-2

 • Fejl i forbindelse med lysregulering på kommunale veje
  Uden for normal arbejdstid ring på tlf. 21 24 71 73
  Inden for normal arbejdstid kontaktes Vej & Park på tlf. 46 46 46 46

 • Ved påkørsel af dyr og dyr i nød kontaktes Dyrenes vagtcentral på tlf. 1812
  Hvis der skal fjernes døde dyr fra kommunale veje kontaktes Falck på tlf. 70 10 20 30.

 • Vintertjeneste (15. oktober - 15. april):
  Oplever du i denne periode manglende snerydning eller glatte veje på de kommunale strækninger se vinterregulativet.

Vinterregulativ her

Vintervagten kan kontaktes på tlf. 21 25 24 76.

 • Ved defekt vejbelysning kontaktes Ørsted på tlf. 70 25 50 02.

Du kan selv fejlmeddele gadebelysning her

 • Ikke akutte henvendelser vedrørende kommunale veje, stier og grønne områder brug Tip Kommunen eller kontakt Vej & Park på tlf. 46 46 46 46 (dog kun inden for normal arbejdstid.) ​

Læs mere om Tip Kommunen

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk