Kommunalvalg 2021

Tirsdag 16. november 2021 afholdes der valg til kommunalbestyrelser og regionsråd i hele Danmark.

Når der er valg til Kommunalbestyrelsen, samler vi her informationer om valget. Du kan også se resultater fra tidligere valg.

Der er kommunalvalg, dvs. valg til kommunalbestyrelse og regionsråd, hvert fjerde år på den tredje tirsdag i november.

Om kommunalvalg 2021

Luk alle
Åben alle

Du kan stemme på i alt 10 forskellige valgsteder i Lejre Kommune:

Karleby Forsamlingshus (Karlebyvej 177, 4070 Kr. Hyllinge)

Oversigt over valglokale 

Bramsnæsvighallen (Elverdamsvej 206, 4070 Kr. Hyllinge)

Oversigt over valglokale 

Sæby Gershøj Multihal (Hornsherredvej 206, 4070 Kr. Hyllinge)

Oversigt over valglokale 

Sonnerup Aktivitetshus (Firkløverskolen, Skolevang 1, 4060 Kr. Såby)

Oversigt over valglokale 

Øm Børne- og Kulturhus (Klostergårdsvej 4, Øm, 4000 Roskilde

Oversigt over valglokale 

Hvalsø Hallerne (Skolevej 3, 4330 Hvalsø)

Oversigt over valglokale 

Kirke Såby Forsamlingshus (Fanøvej 1, 4060 Kr. Såby)

Oversigt over valglokale 

Aktivitetscenter Nødager (Nødager 30, Gevninge, 4000 Roskilde)

Oversigt over valglokale 

Domus Felix (Bygaden 20, 4320 Lejre)

Oversigt over valglokale 

Osted Skole (Langetoften 25, 4320 Lejre)

Oversigt over valglokale 

Hvis du på grund af handicap eller nedsat førlighed ønsker at afgive din stemme på et andet valgsted end det, du er tilknyttet, skal du ansøge om det.

Det gør du ved at hente et ansøgningsskema her. Du kan også kontakte Borgerservice på tlf. 4646 4646.

Det udfyldte ansøgningsskema skal afleveres eller indsendes per brev til Borgerservice, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Vi modtager ansøgningsskemaer fra tirsdag den 19. oktober 2021, og du skal være opmærksom på, at dit ansøgningsskema skal være os i hænde senest mandag den 8. november 2021 kl. 12.00.

 

Hvis det passer dig bedst at stemme inden selve valgdagen, kan du stemme i enhver kommune i Danmark. Det kaldes at brevstemme.

Du kan brevstemme fra tirsdag den 5. oktober 2021 til og med fredag den 12. november 2021.

Se, hvor og hvornår du kan brevstemme

Hvis du ønsker at brevstemme hjemme/på plejecentret, kan du hente et ansøgningsskema. Du kan også kontakte Borgerservice på tlf. 4646 4646.

Det udfyldte ansøgningsskema skal afleveres eller indsendes per brev til Borgerservice, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Vi modtager ansøgningsskemaer fra tirsdag den 19. oktober 2021, og du skal være opmærksom på, at dit ansøgningsskema skal være os i hænde senest torsdag den 4. november 2021 kl. 18.00.

Alle borgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til de kommunale og regionale valg, dvs. valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet. 

Man har valgret, når man:

  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i Danmark (i kommunen/regionen) og
  • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Siden 1. juli 2016 har personer, der er umyndige på grund af værgemål, haft ret til at stemme til kommunale og regionale valg. 

Britiske statsborgere kan fortsat stemme og stille op til kommunal- og regionsvalget i Danmark i 2021, hvis de den 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark. Britiske statsborgere, der er flyttet til Danmark efter den 31. januar 2020, vil ligesom andre tredjelandsborgere kunne stemme og stille op til kommunale og regionale valg i Danmark, hvis de uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 4 år forud for valgdagen. 

Hvis du opfylder de ovennævnte betingelser, kommer du automatisk på valglisten.

Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:

  • udlændinge, der er på tålt ophold,
  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), og udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.

Indhold hentet fra Borger.dk

At være valgbar betyder, at man kan stille op til kommunale og regionale valg og blive valgt ind i en kommunalbestyrelse eller et regionsråd.

Man er automatisk valgbar, når man har valgret (stemmeret).

Ønsker du at stille op til kommunale eller regionale valg, skal du melde dig som kandidat hos kommunen eller regionen.

Opstilling til kommunale og regionale valg

Dit valgkort kommer med posten, så du har det senest 11. november 2021.

Har du ikke fået valgkortet, eller er der fejl på valgkortet, kan du få et nyt på valgstedet på valgdagen. Husk legitimation, fx pas eller sundhedskort.

Er du i tvivl om, hvilket valgsted du hører til, kan du finde det under afsnittet "Her kan du stemme" længere oppe på denne side.

Gør valgkortet klar til brug

Hvis valgkortet er klar til brug, sparer det tid på valgstedet.

Valgkortet sidder på et A4-ark for nemmere at kunne pakke og sende det. Vær venlig at frigøre det fra arket, inden du kommer til valgstedet. Der er en perforering, hvor det kan rives af.

Stemmer du også til Ældrerådsvalg?

Har du også fået valgkort til Ældrerådsvalget, er det bedst at klippe det af på forhånd.

Husk at tage valgkortet med sammen de andre valgkort, men gem det, til du har stemt til kommunalvalget. 

Har du brevstemt?

Hvis du har stemt inden valget (brevstemt), får du alligevel tilsendt valgkort. Rent praktisk kan vi nemlig ikke adskille dem, der har brevstemt, fra listen over alle stemmeberettigede, før brevafstemningen er afsluttet.

Du bedes i så fald se bort fra valgkortet.

Information til partier og kandidater

Luk alle
Åben alle

Formularen, der skal bruges til at udfylde kandidatlisten, kan hentes i Sekretariat & Jura, Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre fra den 9. august 2021.

Kontakt Lotte Jensen, loje@lejre.dk, tlf. 4646 4422

Formular til anmeldelse af liste- og valgforbund udleveres sammen med formularen til kandidatlisten.

____________

Det er ikke længere muligt at aflevere kandidatlister.
____________

Partier, der ved sidste valg blev valgt ind i Kommunalbestyrelsen og fortsat er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen, og som ønsker at blive fritaget for kravet om stillere, kan aflevere kandidatlister fra den 31. august 2021.

Sidste frist for at aflevere kandidatlister UDEN stillere er den 14. september 2021 kl. 12.00.

Øvrige partier eller enkeltpersoner, som ønsker at stille op til kommunalvalget, skal aflevere kandidatlister med minimum 25 stillere. Disse kan afleveres fra den 14. september 2021. Sidste frist for at aflevere kandidatlister MED stillere er den 28. september 2021 kl. 12.00

Kandidatlisten skal afleveres personligt til Lotte Jensen, Sekretariat & Jura, Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320 Lejre.

Fra lørdag den 23. oktober 2021 kl. 12.00 må der hænges valgplakater op. 

Se mere om reglerne for ophængning af valgplakater på Vejdirektoratets hjemmeside.

Ulovligt ophængte valgplakater: Hvis du set en valgplakat, som du mener er ulovligt ophængt, kan du tippe kommunen 

Følg stemmeprocenterne i løbet af valgdagen

Luk alle
Åben alle

På valgdagen kan du følge stemmeprocenten i løbet af dagen. 

Kommunalvalget 2017

Luk alle
Åben alle

78,29% procent af vælgerne stemte til kommunalvalget i Lejre Kommune.

Det er lidt færre end ved sidste kommunalvalg i 2013, hvor 80,62% procent af vælgerne stemte til kommunalvalget i Lejre Kommune.

Ved kommunalvalget i 2009 landede stemmeprocenten på 72.2 procent.

Den faldende tendens gælder også på landsplan. I hele Danmark stemte 70,8 procent af vælgerne mod 71,9 procent i 2013.