Pædagogiske redskaber i praktikken

Der er en forventning om, at social- og sundhedshjælpereleven arbejder metodisk i tilgangen til opgaveløsninger. Dette skal både kunne afspejles i det daglige arbejde hos borgerne og i de skriftlige produkter, som der udarbejder under praktikperioden.

Social- og sundhedshjælperleverne vil blive introduceret til brug af de forskellige læringsmetoder, der kan anvendes under praktikperioderne, samt til metoder i plejen hos borgerne.