Ansættelse som social- og sundhedshjælperelev ved Lejre Kommune

I forbindelse med ansættelse som social- og sundhedshjælperelev ved Lejre Kommune er det vigtigt, at social- og sundhedshjælpereleven har et kendskab til de ansættelsesmæssige vilkår. Ansættelsesvilkårene gennemgås derfor med alle elever inden ansættelse og løbende ved behov under uddannelsen. Desuden er ansættelsesvilkårene beskrevet i elevernes praktikhåndbog.

Arbejdstid

Arbejdstiden i praktikperioderne svarer til 37 timer ugentligt. Disse timer inkluderer den ugentlige studietid, som er 4 timer. Arbejdstid er primært tilrettelagt i dagvagter. Der vil dog være enkelte weekendvagter og vagter på helligdage. Der kan efter elevens ønske arrangeres enkelte aftenvagter. Arbejdstiden bliver tilrettelagt i overensstemmelse med overenskomsten for social- og sundhedshjælperelever.