Præsentation af lejre Kommune

Lejre Kommune er beliggende mellem Holbæk og Roskilde i et naturskønt område. Lejre Kommune blev i 2007 dannet ved en sammenlægning af Bramsnæs, Hvalsø og Lejre Kommune. I dag har Lejre kommune ca. 27.000 indbyggere og er indbyggermæssigt derfor en lille kommune. 

Lejre Kommune er en attraktiv og moderne bo- og oplevelseskommune midt i Sjællands natur, kulturhistorie og mangfoldige udviklingsmuligheder. Kommunen er kendetegnet ved:

  • Kvalitet og effektivitet i service
  • Ansvarligt fællesskab
  • Fremtidens arbejdspladser
  • Et berigende liv

Der er ca. 2000 ansatte i kommunen, som beskæftiger sig bredt inden for bl.a. omsorg og pleje, undervisning, administration, rådgivning, børnepasning, veje og grønne områder.

Lejre Kommune fungerer som en decentral organisation, hvor kompetencen til at træffe beslutninger ligger hos eller tæt på dem, der løser opgaven hos borgere og brugere. Dette sikres lokalt mellem uddelegering og med vægt på dialog og gensidig ansvarsfølelse.

Lejre Kommune er således en arbejdsplads med gode muligheder for indflydelse på hverdagen og med muligheder for faglig og personlig udvikling, men hvor der også stilles krav til medarbejderens kvalifikationer.

Med udgangspunkt i det personalepolitiske værdigrundlag vil der løbende blive udpeget indsatsområder, som skal medvirke til, at visionen bliver til virkelighed. 

Alle social- og sundhedsassistentelever arbejder under Lejre Kommunes personalepolitik, som er en værdibaseret personalepolitik. Det personalepolitiske værdigrundlag bygger på følgende værdier:

Dialog - dialogformen i Lejre Kommune er åben og anerkendende

Udvikling - Lejre Kommune er en udviklende arbejdsplads

Indflydelse - Indflydelse og ansvarlighed er hinandens forudsætninger i Lejre Kommune.