Center for Velfærd og Omsorg (CVO)

Social- og sundhedsassistentelever arbejder under Center for Velfærd & Omsorg, som har det samlede ansvar for visitation til og udførelse af personlig pleje og praktisk hjælp, hjemmepleje og sygeplejeopgaver mv. 

Center for Velfærd & Omsorg omfatter nedenstående områder:

  • Aktivitetscentre
  • Sundhed & Genoptræning
  • Hjemmepleje - Sygepleje
  • Visitation & Hjælpemidler
  • Plejecentre