Ansættelse som Social- og sundhedsassistentelev ved Lejre Kommune

I forbindelse med ansættelse som Social- og sundhedsassistentelev ved Lejre Kommune er det vigtigt, at social- og sundhedsassistenteleven kender til de ansættelsesmæssige vilkår. Vilkårene gennemgås med alle elever inden ansættelse, samt efter behov under uddannelsen.

Arbejdstid

Arbejdstiden i praktikperioderne svarer til 37 timer ugentligt. Disse timer inkluderer ugentlig studietid, som er 5 timer. Arbejdstiden er tilrettelagt primært i dagvagt. Der kan dog være aften- og nattevagter samt weekendvagter i overensstemmelse med overenskomsten for Social- og sundhedsassistentelever.