Social- og Sundhedsuddannelser

Om uddannelsen

På uddannelsen får du en grundlæggende viden om at give både praktisk og personlig hjælp. Du lærer desuden om sygepleje- og omsorgsopgaver, og om hvordan du kan planlægge aktiviteter, der styrker helbredet og forhindrer sygdomme. Du lærer også at evaluere dine arbejdsprocesser.

Du kan vælge enten at uddanne dig som social- og sundhedshjælper eller som social- og sundhedsassistent

 • Som social- og sundhedshjælper hjælper du i hjemmet hos ældre, syge og handicappede mennesker. Du snakker med dem, får dem i tøjet og hjælper til med rengøring og vask.
 • Som social- og sundhedsassistent udfører du sygeplejeopgaver i hjemmeplejen, planlægger aktiviteter og vejleder social- og sundhedshjælpere i hjemmeplejen, på plejehjem og hospitaler.

Uddannelsens opbygning

Du finder herunder en oversigt over det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Social- og sundhedshjælper: 2 år og 2 måneder 

Social- og sundhedsassistent: 3 år og 10 måneder 

Figuren er vejledende; den enkelte skole kan selv tilrettelægge forløbet.

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb.

Du kan afslutte uddannelsen efter hvert gennemført trin.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Fag

På skolen undervises du fx i:

 • Sundhed og sygepleje
 • Pædagogik med psykologi
 • Aktivitetsfag
 • Medicin

Du skal også have fag som dansk, engelsk og naturfag.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads i Lejre Kommune.

Flere måder at begynde på

Der er flere måder at begynde uddannelsen på. Måden afhænger af din baggrund, når du starter:

Fra 9. eller 10. klasse

Hvis du går i gang direkte efter 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen, begynder du normalt på et grundforløb, der varer 1 år (2 X 20 uger, grundforløb 1+2).

Under 25 år

Er det mere end et år siden, du har forladt 9. eller 10. klasse, og er du under 25 år, begynder du din uddannelse i grundforløbets 2. del (20 uger).

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, kan du begynde på uddannelsen efter en kompetencevurdering. Din uddannelse tilrettelægges individuelt og afhængigt af dine erfaringer. Kompetencevurderingen foretages af ZBC Velfærd.

Adgangskrav og deltagerforudsætninger

Adgangskrav til såvel grundforløbet som hovedforløbet

Adgangskrav til grundforløbet
Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat.

Adgangskrav til hovedforløbet
Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:

 • Dansk på D-niveau
 • Naturfag på E-niveau

Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at tage følgende certifikater:

 • Førstehjælp på mellemniveau
 • Elementær brandbekæmpelse


Deltagerforudsætninger
Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Er god til at tale med mange forskellige mennesker
 • Kan sætte dig ind i andre menneskers situation
 • Er psykisk stærk, da du skal arbejde med syge, psykisk ustabile, kriseramte eller døende mennesker
 • Er indstillet på, at du skal hjælpe andre med personlig hygiejne
 • Er ansvarsbevidst
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider og i nogle tilfælde aften-, nat- og weekendarbejde
 • Er mødestabil
 • Har god fysik og er indstillet på at bruge løfteteknik mv.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem Lejre Kommune og den faglige organisation på området. Se FOA's hjemmeside.

Jobmuligheder

Som social- og sundhedshjælper er dit arbejdsområde at hjælpe med personlig pleje og daglig husførelse.

Du vil typisk finde arbejde i den kommunale hjemmepleje - sygepleje, på plejehjem, i beskyttede boliger, dagcentre eller ældrecentre.

Som social- og sundhedsassistent tager du dig af sygepleje og igangsættende aktiviteter, og du tilrettelægger selv dit arbejde.

Du vil typisk finde arbejde på hospitaler, plejehjem og i dagcentre, institutioner for psykisk eller fysisk handicappede eller i den kommunale hjemmepleje - sygepleje.

Arbejde på søn- og helligdage er almindeligt, mens aften- og nattevagter kan forventes i mindre omfang.