Center for Velfærd og Omsorg (CVO)

Social- og sundhedsassistentelever arbejder under Center for Velfærd og Omsorg, som har det samlede ansvar for visitation til og udførelse af pleje og praktisk bistand, sygeplejeopgaver mv. I CVO ligger desuden ansvaret for sundhedsområdet og træningsområdet.

Center for Velfærd og Omsorg omfatter dermed nedenstående områder:

  • Frit Valg
  • Plejecentre
  • Træningsområdet
  • Aktivitetscentre
  • Visitation og Bestiller
  • Sundhed og forebyggelse