Uddannelsens opbygning

Du finder herunder en oversigt over det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Social- og sundhedshjælper: 2 år og 2 måneder (trin 1)

Social- og sundhedsassistent: 3 år og 10 måneder (trin 1+2)

Figuren er vejledende; den enkelte skole kan selv tilrettelægge forløbet.

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb.

Du kan afslutte uddannelsen efter hvert gennemført trin.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Fag

På skolen undervises du fx i:

  • Sundhed og sygepleje
  • Pædagogik med psykologi
  • Aktivitetsfag
  • Medicin

Du skal også have fag som dansk, engelsk og naturfag.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads i Lejre Kommune.