Jobmuligheder

Som social- og sundhedshjælper er dit arbejdsområde at hjælpe med personlig pleje og daglig husførelse.

Du vil typisk finde arbejde i den kommunale hjemmepleje, på plejehjem, i beskyttede boliger, dagcentre eller ældrecentre.

Som social- og sundhedsassistent tager du dig af sygepleje og igangsættende aktiviteter, og du tilrettelægger selv dit arbejde.

Du vil typisk finde arbejde på hospitaler, plejehjem og i dagcentre, institutioner for psykisk eller fysisk handicappede eller i den kommunale hjemmepleje.

Arbejde på søn- og helligdage er almindeligt, mens aften- og nattevagter kan forventes i mindre omfang.