Offentlig høring af vandløbsrestaureringsprojekt i Viby Å

Publiceret 12-06-2024

Vi har modtaget et forslag til vandløbsrestaurering i Viby Å, fra Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord og Den sjællandske Grusbande.

Projektforslaget går i korthed ud på at udlægge gydesubstrat, samt sten til sikring af brink og skjul, med formålet at forbedre de fysiske formål for fisk og øvrig fauna i vandløbet, på en strækning fra Pilehøjvej og 400 meter opstrøms.
Vi fremlægger hermed forslaget i 8 ugers offentlig høring.

Projektforslaget offentliggøres i dag på Lejre og Roskilde Kommuners hjemmesider.

Har du bemærkninger til forslaget?
Hvis du har bemærkninger til projektforslaget, kan du sende dem til Lejre kommune, Center for Teknik & Miljø, Lejrevej 15, 4320 Lejre, på e-mail til ctm@lejre.dk, så de er modtaget senest den 7. august 2024.

Lovgrundlag
Høring sker i henhold til § 24, stk. 1 og 3, i bekendtgørelsen nr.834 af 27. juni 2026 om vandløbsregulering og -restaurering m.m.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Natur og Miljø på telefon 46464953 eller 46464903 eller på e-mail aleno@lejre.dk eller nahwe@lejre.dk.