Har du bemærkninger til forslag til tillæg 26 til spildevandsplanen?

Publiceret 02-07-2024

Kommunalbestyrelsen har den 24. juni besluttet at sende forslag til tillæg 26 til spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring.

Tillægget vedrører nedlæggelse af renseanlæggene i Sæby og Lyndby. Spildevandet fra disse anlæg vil fremover blive ledt til Gevninge Renseanlæg, som samtidig vil få sit udløb af renset spildevand omlagt fra Gevninge Å, til Borrevejle Vig.

Forslaget er i offentlig høring frem til og med den 27. august 2024.

Eventuelle høringssvar skal være skriftlige, og skal sendes enten på mail til ctm@lejre.dk eller med post til Lejre Kommune, Center for Teknik og Miljø, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, så de er kommunen i hænde senest ved høringsfristens udløb.

Se forslaget her