En tre-trins-raket til formularer

1: Først laver du felterne
2: Så vælger du handlingen
3: Og til sidst layout

Sådan gør man det

Vælg de relevante felter. Overvej, hvor der er brug for en hjælpetekst.

Bemærk, at du altid bør slutte med obligatorisk afkrydsningsfelt, som du kalder "Dine data"

Skriv dette i hjælpeteksten:

Jeg giver hermed samtykke til, at Lejre Kommune må registrere og benytte de data, jeg har oplyst med henblik på at behandle min henvendelse. Læs om Lejre Kommunes behandling af data på lejre.dk/dinedata

 

Det gør de Sådan ser de ud
Overskrift og Forms Text Literal

Forms CheckBox Field
Indsæt et afkrydsningsfelt. Du har mulighed for at vælge om det skal være krydset af på forhånd. 

Forms CheckBox List Field
Indsæt en liste af afkrydsningsfelter, hvor slutbrugeren har mulighed for at sætte kryds ved flere felter.

   

Drop Down Field:
Indsæt en drop down picker, hvor slutbrugeren kan vælge én mulighed.

Valgmulighederne i drop down pickeren tilføjes under Section. Skriv en valgmulighed pr. linje:

Forms Email Field: Indsæt et felt, der tjekker om slutbrugeren har skrevet en rigtig email adresse ind. På denne måde undgår du i højere grad at slutbrugeren skriver fejl i email adressen. Du kan vælge, om brugeren skal modtage en bekræftelse og om der skal tilføjes tilmelding til maillister. Husk, at der skal tilføjes en mail-handling, for at aktivere emailbekræftelsen. 

Forms File Upload Field

Brugeren kan uploade en eller flere filer

. . 

Forms Text Box Field

Indsæt et felt, hvor slutbrugeren kan skrive fritekst. Du har mulighed for at sætte en max. længde på inputtet, og mulighed for et længere tekstfelt.

Her er tre muligheder:

VIGTIGT: Vær opmærksom på, at du altid bør inkludere "Forms Collect in Database Action. Ellers risikerer du, at alle data går tabt, hvis "send mail" glipper - fx på grund af et spamfilter.

 

   

Forms Redirect Action

Når slutbrugeren har udfyldt og indsendt formularen, kan du bruge handlingen Forms Redirect Action til at sende slutbrugeren videre til en ny side. Dette bruges især til at vise slutbrugeren en 'Tak for din input' side, så det bekræftes at I har modtaget formularinputtet eller hvis du ønsker at sende brugeren videre til en anden del på hjemmesiden.

Opret først redirect siden med det indhold du ønsker, og tilføj dernæst et internt link til siden under denne Action.

Forms Send Mail Action

Brug denne action, hvis du ønsker at få tilsendt en email med input, når formularen er udfyldt. 

Du skal sørge for at gennemgå alle indstillingerne for at mailen sendes. Det er ligeledes også nødvendigt at tilføje en Mail Action, hvis slutbrugeren skal modtage en email-bekræftelse.

Det er muligt at tilføje standard-tekst på emailbeskræftelsen under Configuration / System Mails / ConfirmationMessage.

 

 Skriv din egen mail først - så du kan teste at det virker

Forms Collect In Database Action

Brug denne handling til at opsamle input i en database, med mulighed for at lave excel udtræk. Sørg for at give formularen et unikt navn under Indstillinger for at kunne finde den under Forms menupunktet i venstremenuen. Bruges samme navn på to eller flere formularer opsamles data samlet.

Når du navngiver formulardata kan du også vælge, om du ønsker at vise det samlede antal indsendte formularer. Antallet vil blive vist nederst på din formular. Ønsker du at ændre navngivning på antal indsendte formularer, kan du bede Admin gøre det via Dictionary.

   

Når du har valgt din handling – kan du vælge tekst på knap + bekræftelsestekst til modtager. (Bekræftelsesteksten behøver du ikke, hvis du benytter en Forms Redirect til at sende brugeren til en kvitteringsside).

 

 

Vælg highlight eller kasse rundt om (her er vist highlight)

PS: Kopier gerne Accepter persondata tekst og gør obligatorisk

Giv feedback