Frivillig Fredag 2019

Vil du med?

Fredag den 27. september fejres Lejres frivillige i Slotsladen på Ledreborg.

PROGRAM:
Kl. 17.30 Tale og overrækkelse af Frivillighedsprisen
Kl. 17.50 Musikalsk indslag
Kl. 18.10 Fællesspisning
Kl. 19.15 Komiker Andreas Bo
Kl. 19.55 Tak for i aften

Der er godt 300 tilmeldte til arrangementet, så derfor åbner vi dørene allerede kl. 17.15. Kom gerne i god tid, så vi kan nå at hilse på hinanden og finde vores pladser.
Vedr. parkering:
Der er skiltning til parkering, og skiltning ned mod Slotsladen. Endvidere vil der være p-vagt.
Der er handicapparkering umiddelbart op til Slotsladen, hvor der også er særlige adgangsforhold.
Afbud:
Har I brug for at melde afbud, eller blot har generelle spørgsmål til dagen, er du velkommen til at kontakte Ina på 51 82 21 26.

Frivillighedsprisen uddeles for første gang i år. Prisen udgør 5.000 kr. og tildeles en frivillig forening, organisation eller enkelt person, der:

* har ydet en særlig frivillig indsats i Lejre Kommune gennem en årrække
* har ydet en særlig frivillig indsats for andre mennesker.
* har været et godt eksempel for andre.

Har du spørgsmål eller gode tanker skal du være velkommen til at kontakte kulturkonsulent Ina Frederiksen på infr@lejre.dk