Byudviklingsprojekter

Der er mange, der gerne vil flytte til Lejre, og nedenunder finder du en række af de større byudviklingsprojekter i kommunen.

Lejre - Degnejorden

Midt i Lejre stationsby skal der bygges et nyt boligområde på Degnejordens arealer. Degnejorden skal blive et sted, der lever op til de kvaliteter, som gør Lejre Kommune unik. Både for dem, der bor her og dem, der vil flytte hertil. Der er gennemført arkitektkonkurrence og udarbejdet en lokalplan for området. 

Hvalsø - Hyllegårdsudstykningen

Et større område lige vest for bymidten i stationsbyen Hvalsø. Det startede med Frikøbing – et lille landsby-bofællesskab, samt 24 byggegrunde. Hyllegård Udvikling udvikler en række nye spændende bofællesskaber med fokus på bæredygtighed. Kontakt Hyllegården Udvikling ved Rebecca Bang Sørensen.
Mail: rebella.sorensen@gmail.com.

Hvalsø - Buskeudstykningen 

Nordøst for Hvalsø er der igennem en årrække udstykket byggegrunde og etableret bofællesskaber – og her byudvikles stadig.
Kontakt Birgitte Boesen: 23 39 52 72, mail@birgitteboesen.dk eller www.edc.dk 

Osted – Møllegården

Her udbydes private byggegrunde og rækkehuse. Se mere på www.voresosted.dk 

Kirke Sonnerup

Både øst og vest for Snebærvej i Kirke Sonnerup udvikles et område, hvor der både planlægges for byggerunde, rækkehuse og bofællesskaber. Andre projekter er på vej, og i Kommuneplan 2021 kan man se, hvor der er lokalplaner og nye boliger på vej.

Lokalplanportalen

Via lokalplanportalen kan du finde alle lokalplaner i Lejre Kommune. Du kan også finde lokalplaner som er under udarbejdelse eller i høring.