Dag- og skoletilbud i Lejre

Dagtilbud

Tæt på naturen

Vores dagtilbud ligger tæt ved fjord, skov og marker. Her er frisk luft og højt til loftet – et godt sted for et godt og sundt børneliv. Med naturen lige uden for døren, er der mange muligheder for berigende oplevelser - naturen er et fantastisk oplevelses- og læringsrum. Igennem forskellige pædagogiske aktiviteter får børnene mulighed for at udforske naturen og lære hele livet. Her er plads til både fordybelse og stilhed samt leg og aktivitet med store armbevægelser.

Trivsel og fællesskaber

Vores dagtilbud arbejder for at understøtte og skabe rammer for gode børnefællesskaber, der sikrer alle børn de bedste betingelser for deltagelse, trivsel og læring. Vi ved, at gode sociale relationer og følelsen af at ”høre til” er afgørende for børns trivsel og udvikling - det er i samspillet med andre, at børn udvikler sig. Et godt samarbejde med forældrene har ligeledes stor betydning for både det enkelte barn såvel som hele børnegruppens trivsel. 

Skoletilbud

Grøn Generation Lejre

Hver generation har et ansvar for at beskytte jorden og dens ressourcer, og tilstræbe vækst og fremskridt gennem bæredygtig udvikling. På alle skoler i Lejre Kommune arbejder vi målrettet på at skabe en grøn generation af borgere, som er bevidste om, hvordan vi bedst passer på jordens ressourcer – både i det nære og i det fjerne. Ambitionen med den grønne generation er, at vores børn og unge etablerer et fundament af viden og kompetencer, der motiverer dem til at fortsætte indsatsen for en bæredygtig udvikling, når de slipper folkeskolen, og bevæger sig ud i livet med deres rygsæk fyldt med grøn inspiration. 

Trivsel og læring

Læring og trivsel er hinandens forudsætninger. Alle skoler i Lejre Kommune arbejder systematisk og målrettet med elevernes læring og trivsel og er ambitiøse på alle børns vegne. Alle børn skal blive så dygtige de kan, og udvikle personlige kompetencer, som gør dem klar til at klare fremtidige udfordringer. Skolerne udnytter de fantastiske naturlige rammer kommunen byder på, og kultur- og foreningslivet inddrages til at lave spændende og varieret undervisning. Skolerne har stort fokus på elevernes trivsel – både den enkelte elev såvel som hele klassen. Arbejdet understøttes ved forskellige trivselstiltag - bl.a. afholder vi fælles trivselsarrangementer for alle elever i kommunen.

Alt sammen for at opfylde vores vision om, at børnene i Lejre Kommune om mange år ser tilbage på deres skoletid med gode minder om fællesskabet, lærerige udfordringer og succesoplevelser.

Læs mere om dag- og skole tilbud