Nytårshilsen til erhvervslivet

Publiceret 26-01-2022

På vegne af Kommunalbestyrelsen sender borgmester Tina Mandrup og Grethe Saabye, udvalgsformand for Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling, denne nytårshilsen til de lokale virksomheder og iværksættere.

Borgmester Tina Mandrup og udvalgsformand Grethe Saabye
Borgmester Tina Mandrup og udvalgsformand Grethe Saabye, Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling

Kære erhvervsdrivende i Lejre Kommune

Vi håber, at du og dine nærmeste har haft en god jul og er kommet godt ind i det nye år.

Den nye Kommunalbestyrelse er nu på plads, vi ser frem til tæt dialog og samarbejde med jer, de lokale virksomheder og iværksættere, så vi sammen kan bygge videre på den positive udvikling i erhvervslivet, der har været i de forgangne år.

Trods corona formåede I, i de lokale virksomheder, at skabe 213 nye private lønmodtagerjobs fra 2. kvartal 2020 til 2. kvartal 2021- en vækst på hele 4,3 %. Corona fik heller ikke stoppet iværksætteriet, der i mange år har været en af Lejres styrkepositioner. 13 % flere virksomheder så dagens lys i første halvår af 2021 end i første halvår af 2020.

 

Erhvervslivet er vigtigt for udviklingen af Lejre Kommune

Årsskiftet har samtidigt markeret overgangen til en nye udvalg – og til et fornyet og styrket fokus på vores lokale erhvervsliv. Vi vil i de kommende år arbejde for at fremme en grøn og bæredygtig erhvervsudvikling i Lejre Kommune. Det afspejler sig blandt andet i oprettelsen af Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling.

Den fortsatte udvikling af Lejre som en attraktiv kommune at bo, arbejde og drive virksomhed i kræver, at vi samtænker erhvervs- og boligudviklingen, og finder nye, innovative og grønne løsninger på klimaudfordringerne sammen. I samarbejde kan vi skabe vækst på nye måder.

Vi ønsker en tæt dialog og virksomhedsinddragelse både i den daglige opgaveløsning som kommunal myndighed og i det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg. Vi ser frem til komme ud at besøge og tale med lokale virksomheder og selvstændige, og til at se jer ved erhvervsarrangementer i det kommende år.

På vegne af Kommunalbestyrelse i Lejre Kommune vil vi gerne ønske jer et rigtig godt nytår.

Med venlig hilsen

Tina Mandrup    og    Grethe Saabye
Borgmester           Formand for
                                                                              Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling