Nyt Udvalg: Erhverv og Klima

Publiceret 18-01-2022

Mandag den 17. januar 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen for Lejre Kommune en ny udvalgsstruktur for de kommende fire år. Et af de seks nye fagudvalg bliver Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling. Turisme forankres i Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme.

Portræt af Grethe Saabye, formand for Udvalget for Erhverv og Klima.

Med mandagens møde i Kommunalbestyrelsen er strukturen for det politiske arbejde i de kommende fire år på plads. I næste uge, uge 4, konstituerer de seks nye fagudvalg sig med formænd og næstformænd, og så kan udvalgene for alvor trække i arbejdstøjet.

Erhvervsudvikling og lokal udvikling går hånd i hånd

Det nye udvalg for Erhverv, Klima og Lokal Udvikling får blandt andet ansvaret for hele det erhvervsmæssige område, arbejdet med forslag til planstrategi og kommuneplan i sammenhæng med mål for landsbyudviklingen, og vil desuden fungere som tovholder i forhold til nationale og lokale klimamål og – indsatser.

Udvalget består af fem medlemmer:

  • Grethe Nørtoft Saabye (C)
  • Jens K. Jensen (V)
  • Klaus Kristiansen (V)
  • Bente Blumensaat (A)
  • Susanne Borup (F)

Nytårshilsen fra borgmester og udvalgsformand

Når de nye udvalg i begyndelsen af uge 4 har konstitueret sig, vil borgmester Tina Mandrup sammen med den nye formand for Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal Udvikling sende en fælles nytårshilsen til erhvervslivet i det næste nyhedsbrev.