Erhvervsrådet

Erhvervsrådet består af op til 19 repræsentanter for det lokale erhvervsliv samt to politiske repræsentanter for Udvalget for Erhverv & Turisme i Lejre Kommune.

Erhvervsrådets formål

  • At være erhvervslivets talerør overfor Udvalget for Erhverv & turisme
  • At bidrage til et godt samarbejde og dialog mellem kommunen og de lokale virksomheder

Erhvervsrådets mission 

Erhvervsrådets mission er at kvalificere, skabe indflydelse og opbakning til den kommunale erhvervsfremmeindsats i Lejre kommune. Samtidig med at være et organ, der koordinerer de mange forskellige tiltag blandt erhvervs- og turismeaktører i Lejre kommune

Møder og temaer

Erhvervsrådet mødes tre til fire gange årligt. Der drøftes temaer, der har relevans for den lokale erhvervsudvikling. Der kan til møderne inddrages relevante ressource personer og organisationer, som kan tilføre viden, nye perspektiver og idéer til inspiration for indsatsområder i Lejre Kommune. 

Medlemmer (udpeget for årene 2019-2021)

Luk alle
Åben alle

Grethe Nørtoft Saabye

Parti: Det Konservative Folkeparti

Adresse:
Fynsvej 13
4060 Kirke Såby

E-mail:  gsaa@lejre.dk
Telefon:  4089 4476

Find pressebilleder her

Ole Blickfeldt

Parti: Dansk Folkeparti

Adresse:
Kjærsager 22
4330 Hvalsø

E-mail: olbl@lejre.dk
Telefon: 2823 4699

Find pressebilleder her

Allan Grejs startede som ansat chauffør i Vestegnens minibus og handikapkørsel. I 2002 overtog han firmaet, og siden da har der været en drivende udvikling. I 2015 flyttede virksomheden til Lejre Kommune, og største kundesegment befinder sig i kommunen. Allan har klare visioner om firmaet, der omhandler vækst og service. Der indgår nye biler og flere chaufføre i Allans ambitioner. Virksomheden har i to år modtaget Børsens Gazelle pris, og Allan håber at denne udvikling kan fortsætte.

Mærkesager:

Allan er begejstret for åbenheden, der er mellem kommunen og de erhvervsdrivende. Der er et sammenhold i kommunen, hvor man altid kan spørge hinanden til råds. Allan håber med sin plads i Erhvervsrådet, at han kan være med til at bibeholde den gode samarbejdskultur i kommunen. Derudover håber han, at turismen i kommunen kan øges, der er en af hans mærkesager som medlem i Erhvervsrådet.

Du kan kontakte Allan Grejs på mail: kontakt@vestegnensminibus.dk eller på tlf: 23 61 61 20

Virksomheden er startet i 2006. Tegnestuen designer æstetiske, tilgængelige og funktionelle uderum. I øjeblikket har firmaet stor fokus på FN’s Verdensmål og en mere bæredygtighed tilgang til opgaveløsninger. De tror på, at verden skal bygge på en forståelse af, at klodens ressourcer er begrænsede. Derfor bidrager de til en positiv og bæredygtig udvikling inden for deres fagområde.

For Anne betyder beliggenheden og naturen i Lejre meget for hendes glæde ved at drive virksomhed i kommunen.

Mærkesager: 

Med sin plads i Erhvervsrådet, som repræsentant for Dansk Industri, vil Anne arbejde på at styrke den gode virksomhedskultur i Lejre. Annes primære mærkesag er at skabe mulighed for at integrere og udvikle erhvervsvirksomheder i kommunen samtidig med, at Lejre Kommunes grønne profil bevares. Lejre Kommunes stærke grønne profil må ikke være en barriere for erhvervsudviklingen. Samtidig lægger hun stor vægt på lokale samarbejder både offentlig og privat.

Du kan kontakte Anne Stausholm på e-mail: afs@annestausholm.dk eller på tlf. 2537.2229

Camilla Adelsted Mikkelsen er forpagter af Gershøj Kro og Strandhotel. Camilla er født og opvokset i Gershøj, og vendte for 7 år siden tilbage til byen, hvor hun siden har været forpagter af kroen. Camilla har store ambitioner for kroens fremtid, hvor hun håber på, at de kan blive ved med at tiltrække gæster fra nær og fjern, der vil nyde den gode beliggenhed, service og mad, både i højsæsonen og lavsæsonen.

Mærkesager:
Med sin plads i Erhvervsrådet, ønsker Camilla at kunne være med til at bidrage til, at tiltrække kvalificeret arbejdskræfter til kommunen. Det kan blandt andet gøres, ved at gøre det mere attraktivt for de unge at være i restaurationsbranchen og vise, hvordan det er at arbejde i denne branche.
Du kan kontakte Camilla Adelsted Mikkel på mail: camilla@gershoejhotel.com eller på telefon: 24 46 01 24

Claus Bo Petersen er stifter og indehaver at Hvalsø Teltudlejning Aps. Virksomheden blev startet af Claus og hans kone for over 26 år siden i Hvalsø, hvor de stadig bor den dag i dag. Nu har virksomheden vokset sig større, og har i dag otte ansatte. Virksomheden markerer sig ved at have et af Danmarks største udvalg af fest udlejning, med alt fra festtelte til service. 

Mærkesager: 

Claus er vokset op i kommunen, og det er derfor ikke blot et sted han arbejder, men også et sted hvor han bor, og bruger sin fritid. Claus ønsker med sin plads i Erhvervsrådet, at han kan være med til at forbedre forholdende for de erhvervsdrivende i kommunen. Det vil han eksempelvis gøre gennem forbedret infrastruktur og bedre muligheder for lastbiltrafik i kommunen.

Du kan kontakte Claus Bo Petersen på mail: claus@htu.dk eller på tfl: 46 40 84 10

Henning Nielsen er 5 generation på Møllergården, der strækker sig over 191 hektar jord i Kirke Hyllinge. Her dyrker han økologisk landbrug sammen med sin søn, og har 200 køer, hvor deres primære produkt er mælk. Henning dyrker selv køernes foder på sine hektar. Møllergården har 11% af det økologiske landbrug i Lejre Kommune, hvilket styrker virksomhedens salg og udvikling, både i kommunen men også på tværs af kommunegrænsen.

Mærkesager:
Henning og hans kone bor på Møllergården, og de er derfor en del af de erhvervsdrivende i kommunen, der både bor og arbejder i Lejre. Henning ønsker at være en del af beslutningstagen i forhold til landbruget i kommunen. Derudover synes han at bedrifterne kan udvikles i kommunen, samtidig med at man kan støtte de små landbrug, der i højere grad dyrker afgrøder til gårdsalg.

Du kan kontakte Henning Nielsen på mail: hc@mollergaarden.dk eller på tlf: 23 93 43 56

Ryegaard gods har eksisteret siden 1200-tallet, og er i dag ejet af Johan Scheel. Godset er gået i arv i familien i generationer, og det er vigtigt for Johan, at godset forbliver familie ejet. Virksomheden har fokus på kulturværdierne ved godserne, og at det kan fungere som en god arbejdsplads for deres 8-10 ansatte. Ryegaard og Trudsholm godser ligger i Lejres smukke omgivelser, som er omdrejningspunktet for virksomheden, da jorden omkring godserne bliver brugt til landbrug, jagt og events. Hvert år afholdes der juletræsfældning og julemarked, med hestevogne, gløgg og æbleskiver. Vigtigst for Johan er, at han kan sende deres gæster glade hjem efter et besøg på godserne.

Mærkesager:

Mange virksomhedsejere i Lejre Kommune, arbejder ikke blot i kommunen, men bor her også. Derfor er det vigtigt for Johan, at der er en god tone og et godt samarbejde mellem kommune, borgere og virksomheder. Johan vil i Erhvervsrådet arbejde for at forbedre bredbånd og telefoni i kommunen, så forholdene for virksomhederne bliver bedre. Derudover ønsker han, at der skabes flere erhvervsgrunde.

Du kan kontakte Johan Scheel på mail: johan.scheel@ryegaard.dk eller på tlf: 40 14 60 32

Jørgen Nielsen har været vognmand siden 1984, og i 2008 startede han egen virksomhed, efter at have drevet virksomhed med sin far i mange år. I dag driver han sin virksomhed som enkeltmandsvirksomhed. Jørgen har boet i Lejre Kommune hele sit liv, så kommunen er ikke blot et sted han arbejder, men også et sted hvor bor.

Mærkesager 

Jørgen synes at det er vigtigt at bibeholde de små håndværkervirksomheder i kommunen, så der også er plads til den lille virksomhed.

Jørgen Nielsen kan kontaktes på mail: vognmand@tranemosevej10.dk eller på tlf: 21 27 93 01

Kim Kanstrup har været ansat i brugsforening SuperBrugsen i Hvalsø siden 2001. Brugsforeningen er ejet af SuperBrugsens medlemmer, og de betyder derfor en hel del for virksomheden, der arbejder på at gøre en forskel i lokalområdet i Hvalsø. Brugsforeningen i Hvalsø er 105 år gammel, og har været en stor del af udviklingen af Hvalsø. Samtidig stræber Kim for, at SuperBrugsen er en god arbejdsplads, og især en god første arbejdsplads for deres mange unge ansatte.


Mærkesager:
Kim ser det, at Lejre er en lille kommune som en god ting. Der er kortere afstand mellem forvaltning, politikere og erhvervsliv, hvilket gør Lejre attraktiv at arbejde i. Med sin plads i Erhvervsrådet ønsker Kim, at bidrage til at erhvervslivet kan udvikle sig og vokse. Et sundt erhvervsliv- og klima gør også Lejre en attraktiv kommune at bosætte sig i.
Du kan kontakte Kim Kanstrup på mail: kk@sb-hvalsoe.dk

Knud Svendsen har ejet Ostemejeriet i Osted i godt to år. Ostemejeriet har speciale i ost og tapas, hvilket er deres primære produkter. På de to år Knud har haft virksomheden, har der været en god udvikling i antal medarbejdere og kunder. Knud oplever at flere og flere fra lokalmiljøet begynder at bruge de mindre lokale butikker, og det glæder ham, da det også giver liv i de små byer. Samtidig bidrager det til et mere grønt klima, da transporten begrænses.

Mærkesager:

Knud er glad for det samarbejde der er i kommunen. Da han startede virksomhed i kommunen, blev han glædeligt overrasket over den gode modtagelse af både de erhvervsdrivende og de lokale. Han synes det er godt, at der er plads til de små forretninger. Med sin plads i erhvervsrådet håber han at det kan bibeholdes. Dermed skabes der jobs i nærområdet, og det gavner også klimaet, at der handles lokalt.

Du kan kontakte Knud Svendsen på mail: osted@ostemejeriet.dk eller på tlf: 40 14 03 31

Kristian Emborg er medstifter af iværksætterhuset SPOR 3, der ligger centralt i Lejre. SPOR 3 åbnede i 2017 og ligger i dag arbejdsplads til en lang række iværksættere fra kommunen. Kristian og hans samarbejdspartner Claus, stiftede SPOR 3, da de selv manglede et sted i lokalmiljøet, hvor de kunne have kontor. SPOR 3 tiltrækker nu iværksættere fra mange forskellige brancher, og skaber dermed et arbejdsmiljø, hvor man får en følelse af at have kollegaer, selvom man arbejder som selvstændig.

Mærkesager:
Med sin plads i Erhvervsrådet, håber Kristian på, at han kan være med til at skabe et godt ståsted for iværksættere. Både for etablerede iværksættere, der kan få mulighed for at arbejde sammen med andre iværksættere på SPOR 3, og de unge. Han synes at iværksætteri skal introduceres i folkeskolen, så de helt unge får en ide om, hvad det vil sige at være iværksætter.

Kristian Emborg kan kontaktes på mail: kristian@spor3.dk eller på tlf: 25 33 44 47

KA Engros sælger og leaser betalingssystemer og service af kasseapparater, og har gjort det siden 1987, hvor Kurt Andersen stiftede virksomheden. Det er vigtigt for Kurt, at hans kunder får lige netop de systemer, der passer bedst til deres firmaer. I en branche hvor teknologien konstant udvikler sig, er det vigtigt at omstille sig efter dette.

Mærkesager:

For Kurt er Lejre en kommune med mange forskellige erhverv, der skaber en diversitet i kommunen. Han er glad for de samarbejder der åbnes i kommunen, hvor virksomhederne støtter hinanden på kryds og tværs. Han lægger vægt på samarbejdsmoralen, han synes virksomhederne i kommunen besidder, frem for konkurrence firmaerne imellem.

Du kan kontakte Kurt Andersen på mail: kaengros@kaengros.dk eller på tlf: 70 26 26 40

Lars Vedsmand, Nationalpark Skjoldungernes Land (repræsenterer turisterhvervet)

Lars Vedsmand er bestyrelsesformand for Nationalparken Skjoldungernes Land, og har været det siden Nationalparkens etablering i 2014. Nationalparken strækker sig over 170 kvadratkilometer stort område og omfatter dele af både Lejre, Roskilde og Frederikssund kommune. Nationalparken var Sjællands første, og er udpeget på grund af dens enestående natur og kulturhistorie. For Lars er det vigtigt, at nationalparken udvikles til gavn for både lokalbefolkning og turiser.

Mærkesager:

Vi skal styrke de værdier der gør Lejre attraktiv: De små og hyggelige lokalsamfund, vores unikke natur, den spændende kulturhistorie og sammenhængskraften i kommunen. Et dynamisk erhvervsliv som kan trives og indpasses i Lejres DNA. 

Du kan kontakte Lars Vedsmand på mail: ldv@ditlevburke.com eller tlf: 20 80 85 02

Maria Tegner, Maria Tegner fotografi (repræsenterer liberale erhverv)

Maria Tegner besluttede sig i 2018 for at starte sit firma som selvstændig fotograf, efter 10 år i branchen. Nu har Maria fotostudie på Spor 3, hvor hun tager reklamefotos til både lokale virksomheder og virksomheder fra andre kommuner. Maria både bor og arbejder i kommunen, og ønsker, at hendes håndværk kan forenes med lokalmiljøet. Maria holder af det samarbejde, der er i kommunen blandt de erhvervsdrivende.

Mærkesager:
Lejre kommune er for hende et lille samfund med store ambitioner blandt de mange erhvervsdrivende. Derfor er der også mange lokale samarbejder på tværs af brancher, og det er Maria meget glad for. Med sin plads i erhvervsrådet vil Maria sørge for at de mindre virksomheder i kommunen, også får en stemme og indflydelse på de erhvervsmæssige projekter i kommunen.

Du kan kontakte Maria Tegner på mail: mail@tegnerfoto.dk eller på tlf: 24 27 29 11

Michael Andersen, Hornsherred Tømrer og Snedker ApS (repræsenterer mindre  bygge- og anlægsvirksomheder)

I 20 år har Michael Andersen drevet sin virksomhed, Hornsherred Tømre og Snedker Aps. I dag har virksomheden eget maskinsnedkeri i Kirke Hyllinge, hvilket gør, at de kan fremstille mange specialbestillinger til både private erhvervsdrivende. Lejre kommune ligger geografisk rigtig godt for en virksomhed som Michaels, da han største kundegruppe holder til på Sjælland. Michael lægger stor vægt på at levere det bedste stykke arbejde til sine kunder, så kunden altid får det bedste produkt og den bedste service.

Mærkesager:
Michael vil han bruge sin plads i Erhvervsrådet på at forbedre infrastrukturen. Det mener han kan forbedres, især i området omkring Kirke Hyllinge, da det kan være udfordrende for lastbilkørsel i den del af kommunen. Det vil gøre det nemmere og mere attraktivt for nye og allerede etablerede virksomheder at holde til i Lejre kommune.

Du kan kontakte Michael Andersen på mail: michael@hh-ts.dk eller på tlf: 22 63 78 39

Stefan Vestergård er ejerleder af virksomheden Vestergaard Company, hvilket han har været siden 1996. Vestergaard Company blev stiftet i Kornerup og er siden rykket til Gevninge, hvor de i dag har over 300 ansatte. Virksomheden har speciale inden for afisning af fly og mange andre services inden for flybranchen. Virksomheden er i gang med en stor omstilling i forhold til klima, og forsøger så vidt muligt at følge den globale grønne omstilling. 

Mærkesager:

Stefan kan godt lide den blanding af virksomheder, der holder til i Lejre Kommune. Med sin plads i erhvervsrådet, håber Stefan at han kan være med til at tiltrække flere unge til Lejre. Samtidig ønsker han at de gode samarbejder og det gode erhvervsklima i kommunen fortsætter og muliggøre flere gode lokale netværker.

 

Stefan Vestergaard kan kontaktes på mail: Stefan.Vestergaard@vestergaardcompany.com eller på tlf: 46 42 23 70

 

Erhvervsforum Hornsherred har jf. kommissoriet for Erhvervsrådet ret til en plads, men har meddelt at de ikke ønsker at besætte pladsen grundet meget lavt aktivitetsniveau i foreningen