Reklamer i det åbne land

Vil du sætte et skilt op ved din forretning eller ejendom, har det betydning, om dit skilt skal stå ude i det åbne land, i bymæssig bebyggelse eller i et erhvervsområde.

I det åbne land gælder naturbeskyttelseslovens § 21 og en bekendtgørelse om skilte i det åbne land. Den kan ses til højre på denne side. Bestemmelsen friholder generelt det åbne land for reklameskilte. Danmark har haft denne bestemmelse siden 1937.

Klik her for at gå til Naturbeskyttelsesloven 

Luk alle
Åben alle

Hvad er det åbne land?

Det åbne land er alt det, der ikke er bymæssig bebyggelse eller planlagt erhvervsområde. Der er altså tale om en vurdering, og det er et spørgsmål om oplevelsen af omgivelserne. Det er uden betydning, om der er tale om landzone eller byzone.

Hvordan må jeg skilte for min virksomhed i det åbne land?

Man kan have et skilt i umiddelbar tilknytning til ejendommen, når det ikke er dominerende og ikke er synligt over store afstande. Skiltet er f.eks. dominerende, når det tiltrækker sig hele opmærksomheden, når det kommer ind i den kørendes eller gåendes synsfelt. Man skal ikke distraheres af skiltet, men se det, når man kommer derhen.

Ofte høres argumentet - 'man kan jo ikke finde os'. Jo. Selv et lille skilt ses netop tydeligt derude, hvor der ikke er en hel masse andre skilte. Man kan ikke se nøjagtig, hvad der står på det, før man kommer derhen, men det gælder jo også for mange virksomheder i byerne.

Mindre oplysningsskilte er skilte, som ikke er egentlige virksomhedsreklamer. Det kan f.eks. være 'Bed & Breakfast', 'gulerødder sælges', 'juletræssalg' eller lignende oplysninger. Du kan læse alt om størrelse, form, placering og højde mm. i bekendtgørelse om skilte i det åbne land.