Mastepolitik

Med mastepolitikken ønsker Lejre Kommune at synliggøre principperne for opsætning af master og antenner overfor borgere, lodsejere og teleoperatører, ligesom mastepolitikken skal fungere som et redskab for sagsbehandling i forbindelse med behandling af ansøgninger.

Klik her for at læse Mastepolitikken

Behovet for mobiltelefoni og mobilt bredbånd er stigende og det betyder, at en udbygning af mobilnetværket er nødvendig. Udbygningen kan kun i et begrænset omfang ske på de eksisterende master, og derfor er det nødvendigt, at der opsættes nye master. Lejre Kommune har mange smukke landsbyer og værdifulde landskaber, og nye master kan opfattes som skæmmende.

Mastepolitikken skal sikre, at der sker en optimal udnyttelse af de eksisterende master, og at opsætningen af master sker med mindst mulig visuel påvirkning af omgivelserne.