Vindere af udbud 2021

Her finder du en oversigt over resultatet af de udbud som er afsluttet i 2021.

På oversigten kan du for hvert udbud se, hvilken leverandør Lejre Kommune har indgået aftale med.

Hvis du har spørgsmål til oversigten, kan du henvende dig til Udbud & Indkøb - Charlotte Aagreen, mail: chaa@lejre.dk.

Udbud 2021 Resultat på udbud 2021
Madservice Det Danske Madhus A/S
Vareudbringning til borgere i eget hjem Ikke tildelt endnu
Praktisk hjælp og pleje AjourCare Aps
Bioposer til madaffald  Biobag International 
Indsamling af farligt affald Ikke tildelt endnu
Befordring til specialskoler og dagcentre VBT A/S
Elbiler til hjemmeplejen Andersen biler A/S
Ladestandere til hjemmeplejens elbiler  Spirii Aps
Hobby- og beskæftigelsesartikler Creativ Company A/S
Dentale produkter Dansk Nordenta A/S
Tolkebistand Tolkdanmark
Småbørnsudstyr Babysam og AvForm
Hobby- og formingsartikler Creativ Company A/S
Datakommunikation/WAN SKI 50.46 GlobalConnect A/S
Kontormøbler SKI 50.30 Scanoffice
Kontorartikler SKI 50.55 Lyreco  & Papyrus
Tablets SKI 50.43 Atea 
Tidsskrifter SKI 50.04 BibMedia
AV-udstyr SKI 50.70 AV Center
Vejsalt SKI 50.80 G. C. Rieber
Tele & data SKI 50.48 Nuuday A/S, Telenor