Lejre Kommunes udbuds- og indkøbspolitik

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 27. juni 2016 en ny udbuds- og indkøbspolitik. Politikken tager afsæt i Kommunalbestyrelsens vision og målsætninger for udvikling af Lejre Kommune, jf. visionen om Vores Sted.

Politikken gælder for alle indkøb – uanset om de er over eller under udbudsgrænsen. Den er således en rettesnor for, hvor vi vil købe ind i Lejre Kommune. Du kan læse hele udbudspolitikken i den grønne boks i højre side.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk