Bygge- og anlægsopgaver

Lejre Kommune udbyder hvert år en række bygge- og anlægsopgaver i de ejendomme, som kommunen ejer. Opgaverne spænder fra akut opståede opgaver til planlagte vedligeholdelses- og renoveringsopgaver samt nybyggeri.

Vi bruger forskellige udbudsformer alt efter opgavens type og størrelse. Vi udbyder typisk mindre opgaver i underhåndsbud i fagentreprise. Større opgaver, som ligger indenfor tilbudsloven, udbyder vi ofte i begrænset licitation uden prækvalifikation, hvor vi indbyder tre - fem entreprenører til at afgive tilbud. Store opgaver, som er underlagt EU´s Udbudsdirektiv, udbyder vi som regel i begrænset udbud efter forudgående prækvalifikation.

Herunder kan du skrive dig på en liste, hvis du gerne vil have mulighed for at løse akutte opgaver for os. Du kan også se listen over kommende udbud og tilkendegive din interesse for et eller flere udbud. 

Skriv dig på akutlisten for håndværkeropgaver

Aktuelle udbud: bygge, anlæg- og rådgivningsopgaver

Vi vil gerne i dialog med både nuværende og mulige nye håndværkere, leverandører og rådgivere. Du er derfor velkommen til at komme til åbent hus. 

Links til undersider

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk