Vindere af udbud i 2016

Her finder du en oversigt over resultatet af de udbud som er afsluttet i 2016.

På oversigten kan du for hvert udbud se, hvilken leverandør Lejre Kommune har indgået aftale med.

Hvis du har spørgsmål til oversigten, kan du henvende dig til Udbud & Indkøb - Charlotte Aagreen. chaa@lejre.dk.

Udbud 2016

Resultat på udbud i 2016

Dentale forbrugsartikler til Tandplejen

Nordenta

Levering af elektricitet

SEAS-NVE

Levering af gas

HMN Naturgas A/S

Porteføljeforvaltning af el og gas

Kinect Energy Group/HMN Naturgas A/S

Skilte, færdselstavler og vejmateriel til Vej & Park

SeriQSign

Elektronisk platform til gennemførelse af udbudsproces

EU-Supply

Mobil/bredbåndsdækning

TDC

Drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning

DONG ENERGY

Energimærkning af kommunale bygninger (Rådgiverydelse)

Kuben Management

Køb af biler til hjemmeplejen

Nissan

Rammeaftale for genoptræningsudstyr

Proterapi

Indkøb af nye servere

Atea

Brændstof og fyringsolie

OK Benzin (Fyringsolie og leveret benzin og diesel). TCO beregning på Benzin og diesel der tankes på servicestationer (Cirkel K, Q8 og OK benzin).

Forbrugsartikler, herunder toiletpapir, håndark, engangsemballage og rengøringsartikler mv.

Abena

Kontormøbler

Scan Office A/S

Biblioteks- og skolebøger - 50.05 - delaftaler 2, 3, 4 og 7

Biblioteksmedie A/S.

Biblioteks- og skolebøger - 50.05 - delaftaler 1, 5 og 6

 iMusic A/S

Standardsoftware - 50.49

Atea

Computere - 50.40 (g) - delaftale 2 IT tilbehør

Atea

 

Udbud 2017

Resultat på udbud i 2017

Danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. (Sprogcenter)

Næstved Sprog- & Integrationscenter

Institutionssystem

KMD A/S