Øvrige udbud og indkøb

Her finder du en oversigt over de udbud, som Lejre Kommune forventer at annoncere i 2019.

På oversigten kan du ved hvert udbud se, hvem du skal henvende dig til, hvis du har spørgsmål om udbuddet, samt hvornår udbuddet forventes at bliver annonceret og sat i drift.

Sluttelig kan du se, om det er et genudbud og hvem der er tovholder for udbuddet. Tovholderrollen er fordelt på 3 hovedgrupper: Udbud via Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), via Fælles Udbud Sjælland (FUS) samt egne udbud.

Vær opmærksom på, at udbudsplan 2017 er et levende dokument med løbende nytilkomne udbud, ændringer, udskydelser og eventuelle aflysninger.

Se udbudsplanen for 2019 her

Fællesudbud Sjælland

Indkøbsfællesskab mellem kommunerne i Region Sjælland optimerer indkøbene

Indkøbsfællesskab mellem kommunerne i Region Sjælland

Næsten alle kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser er udbudspligtige. Behovet for en fortsat øget professionalisering og strategisk tilgang til kommunens udbud og indkøb er derfor i fokus.

Med Fællesudbud Sjælland forenes kræfter og ressourcer fra regionens 16 kommuner. Tilsammen dækker Fællesudbud Sjælland 761.000 indbyggere, hvilket giver en mulighed for større volumen i udbud.

Fællesudbud Sjælland består af 16 kommuner

 • Faxe
 • Greve
 • Guldborgsund
 • Holbæk
 • Kalundborg
 • Køge
 • Lejre
 • Næstved
 • Odsherred
 • Ringsted
 • Roskilde
 • Slagelse
 • Solrød
 • Sorø
 • Stevns
 • Vordingborg