Øvrige udbud og indkøb

Her finder du en oversigt over de udbud, som Lejre Kommune forventer at annoncere i løbet af året.

På oversigten kan du ved hvert udbud se, hvem du skal henvende dig til, hvis du har spørgsmål om udbuddet, samt hvornår udbuddet forventes at bliver annonceret og sat i drift.

Sluttelig kan du se, om det er et genudbud og hvem der er tovholder for udbuddet. Tovholderrollen er fordelt på 3 hovedgrupper: Udbud via Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), via Fælles Udbud Sjælland (FUS) samt egne udbud.

Vær opmærksom på, at udbudsplanen er et levende dokument med løbende nytilkomne udbud, ændringer, udskydelser og eventuelle aflysninger.

Se udbudsplanen for 2020 her

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk