Sociale klausuler

Kommunalbestyrelsen traf den 25. november 2013 beslutning om anvendelsen af sociale klausuler i udbud på tjenesteydelses- og bygge-/anlægsområdet. Lejre Kommune har besluttet, at grundlæggende arbejdstagerrettigheder, og menneskerettigheder, skal indarbejdes i alle kommunens kontrakter.

 Den 27. marts 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at trin 3 om uddannelsesklausuler skulle erstattes med en frivillig partnerskabsaftale. Den frivillige aftale blev indgået den 1. juni 2018 med UU-Roskilde/Lejre, Roskilde Tekniske Skole og Dansk Byggeri. Derudover samarbejdes der tæt med 3F og Dansk Industri i partnerskabet også.

Hovedformålet med partnerskabsaftalen er at færre unge og nyledige i Lejre Kommune går uden en uddannelsesplads eller lære-/praktikplads.

Partnerskabsaftalen er opbygget med tre hovedinitiativer:

  1. Samarbejde om at skabe praktikpladser til flest mulige unge fra Lejre kommune, der har færdiggjort deres grundforløb på Roskilde Tekniske Skole, samt styrke jobmuligheder for nyuddannede.
  2. At iværksætte trainee-forløb for unge uden uddannelse, som kan have gavn af et trainee-forløb. Dette med henblik på afklaring og modning samt at få motivation for at få en uddannelse.
  3. Fokus på formidling om og inddragelse af de erhvervsfaglige uddannelser i folkeskolerne i Lejre Kommune

 

Skemaet nedenfor beskriver, hvilke sociale klausuler, der træder i kraft, hvornår:

 Trin

Kommunen anvender sociale klausuler ved…

Hvad

Trin 1

Grundlæggende   arbejdstagerrettigheder (ILO) og FN's menneskerettigheder 

 

Alle kontrakter

 

De grundlæggende arbejdstager- og menneskerettigheder indarbejdes i alle kommunens kontrakter.

Trin 2

Sociale klausuler med fokus på fastholdelse

 

Relevante udbud over 1,54 mio. kr./3 mio. kr. (2014)(Tjenesteydelses-/Bygge-anlægsopgaver)

 

Sociale klausuler, med fokus på fastholdelse, er ikke lovfæstet, men er en mulighed man har som offentlig udbyder til at medvirke til, at private virksomheder, der udfører arbejde for det offentlige, også løfter deres sociale ansvar ved mindre udbud - særligt med henblik på fastholdelsesperspektivet.
Lejre Kommune har valgt at anvende dem i relevante udbud.

 

Læs mere om sociale klausuler på Konkurrencestyrelsens hjemmeside