Sociale klausuler

Lejre Kommune har besluttet, at grundlæggende arbejdstagerrettigheder, og menneskerettigheder, skal indarbejdes i alle kommunens kontrakter.

Kommunalbestyrelsen har, den 27. maj 2013, truffet principbeslutning om anvendelsen af sociale klausuler i udbud på tjenesteydelses- og bygge-/anlægsområdet. Den 25. november 2013 er den konkrete anvendelse besluttet. Skemaet nedenfor beskriver, hvilke sociale klausuler, der træder i kraft, hvornår: 

 Trin

Kommunen anvender sociale klausuler ved…

Hvad

Grundlæggende   arbejdstagerrettigheder (ILO) og FN's menneskerettigheder 

Trin 1 

Alle kontrakter

 

De grundlæggende arbejdstager- og menneskerettigheder indarbejdes i alle kommunens kontrakter.

Sociale klausuler med fokus på fastholdelse

Trin 2

 

Relevante udbud over 1,54 mio. kr./3 mio. kr. (2014)(Tjenesteydelses-/Bygge-anlægsopgaver)

 

Sociale klausuler, med fokus på fastholdelse, er ikke lovfæstet, men er en mulighed man har som offentlig udbyder til at medvirke til, at private virksomheder, der udfører arbejde for det offentlige, også løfter deres sociale ansvar ved mindre udbud - særligt med henblik på fastholdelsesperspektivet.
Lejre Kommune har valgt at anvende dem i relevante udbud.

Sociale klausuler med fokus på integration

Trin 3

Praktik-/ lærepladser
og kan indeholde job på særlige vilkår 

Bygge- og anlægskontrakter over 10 mio. kr. og/eller 4 mio. kr. i lønsum og med en varighed over 6 mdr.

Tjenesteydelseskontrakter, som har et driftselement (fx rengøring eller kantinedrift) over 10 mio. kr. og/eller 4 mio. kr. i lønsum og med en varighed over 6 mdr.

Trin 3 følger "Følg- eller forklarprincippet", som er lovbestemt for kommuner pr. 1. januar 2014 (se nedenfor), hvoraf sociale klausuler om praktik-/lærepladser skal avendes i de til venstre angivne relevante udbud og omfatter herudover, at sociale klausuler, i Lejre Kommune, også kan omfatte medarbejdere på særlige jobvilkår.

 

Læs mere om sociale klausuler på Konkurrencestyrelsens hjemmeside