Øvrige informationer

Lejre Kommune har besluttet at anvende egne standardkontrakter og -betingelser

Vi har besluttet at anvende vores egne standardkontrakter og -betingelser, når vi indgår aftaler med vores leverandører. Dette udspringer af vores arbejde med Lejre Kommunes udbuds- og indkøbspolitik, og skyldes ønsket om, at sikre større juridisk sikkerhed, afbalancering af vilkårene i aftaleforholdet og sikre at de politiske ønsker bliver overholdt, herunder arbejdsklausuler. Derved sikrer vi også, at vores leverandører får gennemsigtige og ikke mindst ens vilkår.

I tilfælde af spørgsmål til brugen af standardkontrakter og –betingelser, kan de rettes til Udbudsjurist Simon Grevelund Fischer – sifi@lejre.dk.

Links til undersider

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk