Erhvervsrådet

Erhvervsrådet består af op til 19 repræsentanter for det lokale erhvervsliv samt to politiske repræsentanter for Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling i Lejre Kommune.

Erhvervsrådets formål

  • At være erhvervslivets talerør overfor Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling
  • At bidrage til et godt samarbejde og dialog mellem kommunen og de lokale virksomheder

Erhvervsrådets mission 

Erhvervsrådets mission er at kvalificere, skabe indflydelse og opbakning til den kommunale erhvervsfremmeindsats i Lejre kommune. Samtidig med at være et organ, der koordinerer de mange forskellige tiltag blandt erhvervs- og turismeaktører i Lejre kommune

Møder og temaer

Erhvervsrådet mødes tre til fire gange årligt. Der drøftes temaer, der har relevans for den lokale erhvervsudvikling. Der kan til møderne inddrages relevante ressource personer og organisationer, som kan tilføre viden, nye perspektiver og idéer til inspiration for indsatsområder i Lejre Kommune. 

Medlemmer

Kontakt

Erhvervschef Nynne Friis
Nynne Larsby Friis
Erhvervschef
Erhverv, Klima og Lokal udvikling