Taxivognmand - Fornyelse af taxitilladelse

Husk at søge om fornyelse/forlængelse af din taxitilladelse i god tid. Minimum 1-2 måneder før den gamle udløber.

Der sendes mail til post@lejre.dk med følgende vedhæftet:

  • Ansøgningsskema
  • Dokumentation for kørselsgrundlag (Det nyeste årsregnskab)
  • Kopi af sundhedskort eller anden dokumentation af cpr.nr.
  • Kopi af registreringsattest
  • Kvittering for indbetaling

Det koster 470 kr. for behandling af ansøgning