Konkrete tiltag

  1. En indgang. Det skal være nemt at finde vej til og for Socialøkonomiske virksomheder i Lejre.
  2. Hjælp til opstart af socialøkonomisk virksomhed. Iværksættere der ønsker at etablere Socialøkonomisk virksomhed i Lejre  kan modtage konsultativ hjælp til opstart, ligesom Lejre Kommune er parat til at indgå Partnerskabsaftale.
  3. Afknopning af kommunale institutioner, Flere kommunale institutioner, som i forvejen har produktion og afsætning, skal i gang med at afklare potentialerne i såkaldt afknopning, dvs. fremtidig drift af aktiviteter på privatretligt grundlag. 
Formålet med afknopning er ikke besparelser, men:
• større frihedsgrader i forhold til produktion, afsætning og samarbejde med private • bedre muligheder for at bringe medarbejdernes specialiserede kompetencer i spil i 
forhold til private virksomheder og organisationer 
Mange almindelige virksomheder og frivillige organisationer vil gerne deltage i beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser for udsatte borgere, men de mangler de kompetencer, som medarbejderne fra de kommunale institutioner har. Til gengæld savner kommunale institutioner og frivillige organisationer ofte kendskab til erhvervsdrift på almindelige markedsvilkår. Et samarbejde kan udnytte det bedste fra begge verdener. 
Der er igangsat en proces som evt. kan føre frem til, at aktiviteter i 3 institutioner under Senior- og Socialforvaltningen afknoppes til socialøkonomiske virksomheder. 
  4. Tiltrækning af socialøkonomiske virksomheder, Bl.a. Lejre Kommunes deltagelse i det Sociale Vækstprogram har vist, at mange socialøkonomiske virksomheder både har ønske om og potentiale til selv at etablere afdelinger eller understøtte udvikling af tilsvarende virksomheder i andre byer. Flere peger på netop Lejre, fordi Lejre er kendt for sin fokus på økologi og for en tydelig villighed til at afprøve nye veje. Noget som tilsammen er med til at tegne et billede af Lejre som en foregangskommune, hvor der er politisk vilje og fokus på socialøkonomi. Det er en forudsætning for de socialøkonomiske virksomheders og iværksætteres bæredygtighed, at der er et marked for deres produkter og serviceydelser. For at styrke deres bæredygtighed og øge muligheden for at kunne ansætte mennesker på kanten af arbejdsmarkedet skal der indgås samarbejder og alliancer med det almindelige lokale erhvervsliv i både Lejre og i nabokommunerne.
  5. Sideproduktion og underleverancer. Vil vi øge opmærksomheden på mulighederne for at etablere ”virksomhed i virksomheden”, side- og underleverandørproduktion i forlængelse af virksomhedernes primære produktion. Det sker bl.a. ved at fokusere på arbejdsfunktioner, som typisk består i manuelle eller mere rutineprægede opgaver som bogføring, fakturering og debitorstyring, kontrol, overvågning, service og opdatering af software, hosting, it og hjemmesider, plukning, pakning og forsendelse af mindre leverancer samt genanvendelse af restprodukter, fejlproduktion, emballage og meget andet.