Økonomi

Det kræver overskud både politisk og administrativt at satse helhjertet på socialøkonomi. Det kræver økonomisk overskud, fordi der er brug for investeringer i konkrete initiativer. Og det kræver mentalt overskud, fordi der skal tænkes langsigtet og modigt.

Til gengæld er der udsigt til økonomisk overskud på længere sigt, fordi flere borgere går fra passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse. Dermed er der både tale om besparelser på en række offentlige udgifter og om øgede skatteindtægter fra borgerne og de socialøkonomiske virksomheder. Desuden vil borgernes forøgede købekraft bidrage positivt til samfundsøkonomien og understøtte væksten – ikke bare i de socialøkonomiske virksomheder, men i erhvervslivet generelt.

Det er ikke muligt på forhånd at sætte tal på de fremtidige økonomiske gevinster af investeringerne. Dels afhænger de samlede besparelser og merindtægter af de nærmere prioriteringer af konkrete målgrupper og indsatser, og dels skal virkningerne følges på en lang række områder over flere år.