Socialøkonomiske virksomheder

Én indgang for socialøkonomiske virksomheder.

Lejre Kommunes erhvervsservice er én indgang for socialøkonomiske virksomheder. Vi tilbyder etableringsvejledning, hvis du har -  eller påtænker at opstarte - en socialøkonomisk virksomhed. Vores vejledning tager udgangspunkt i, at virksomheden skal kunne være bæredygtigt på forretningsmæssige vilkår samtidig med, at virksomheden løser samfundsmæssige og sociale problemstillinger. Vi hjælper med at kvalificere din forretningsidé og tilbyder vejledning med udgangspunkt i VækstHjulet til at understøtte udviklingen af din virksomhed.

Links til undersider